Logo

KİTABLAR

Tikiş avadanlıqlarının operatoru, tikişçi

Tikiş məmulatlarının hazırlanma texnologiyası