Logo

KİTABLAR

Məişət soyuducu  və istilik sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis

İsitmə və soyutmə qurğularının iş texnologiyası