Logo

KİTABLAR

Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması və anbarlanması üzrə logistika mütəxəssisi

Daşıma modelləri