Logo

KİTABLAR

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer

Botanika, seleksiya, bitki mühafizə tədbirləri