Logo

KİTABLAR

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer

İstehsalın planlaşdırılması